Eerst even een kennismaking wie ik ben, niet dat dat zo spannend is maar dan heeft u een kleine indruk wie ik ben.

Mijn naam is Gert van Norden, geboren begin jaren 70,  samenwonend met mijn lieve vriendin en een zoon die inmiddels 18 is geworden. Ik ben woonachtig in Harderwijk aan de rand van het mooie Veluwe. Vanuit mijn woonplaats bedien ik mijn cliënten in door het hele land.

Medio jaren 90 van de vorige eeuw ben ik begonnen als assistent-accountant bij een groter accountantskantoor. In de loop van de jaren heb ik het vak verder geleerd als accountant en belastingadviseur. Inmiddels ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen zijnde NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en het RB (Register van Belastingadviseurs). De laatste 10 jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de medische sector zowel eerste- als tweedelijns inclusief maatschappen en stafmaatschappen. Eerste lijns kunt u denken aan huisartsen, tandartsen, verloskundigen en andere praktijken waar u zonder tussenkomst van de huisarts naar toe kunt. Bij Tweede lijns kunt u denken aan de medisch specialisten in ziekenhuizen en zelfstandig behandel centra waarbij doorverwijzing van een huisarts noodzakelijk is. Mijn werkzaamheden deed ik in dienst van Berndsen van de Beek & Partners te Putten. Begin 2015 is het kantoor overgenomen door Accon avm. Dit heeft er voor mij toe geleid dat ik de keuze heb gemaakt om voor mijzelf te gaan beginnen. Vanaf 5 september 2016 ben ik als zelfstandig accountants- en belastingadvieskantoor gestart. Naast de medische sector ben ik ook werkzaam voor het MKB en andere vrije beroepsbeoefenaren. Mijn werkzaamheden welke ik pragmatisch benader bestaan voornamelijk uit het verzorgen van de administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, omzetbelasting, verzorgen van de notulen & publicatiestukken, het voeren van besprekingen e.d..

Naast bovengenoemde standaardwerkzaamheden ben ik tevens adviseur en kan ik u breeduit adviseren op vele gebieden waarbij u kunt denken aan: wel of niet de auto op naam van de zaak, welke rechtsvorm past het beste bij u, bent u (deels) btw-plichtig en waar moet u dan op letten, hoe om te gaan met personeel, hanteert u wel het juiste tarief, is het handig om toch die investering te doen, betaalt u niet teveel belasting omdat er fiscaal niet geoptimaliseerd wordt,  kunt u een andere woning kopen en kunt u dan nog uw levensstijl hanteren die u gewend bent, geeft u niet teveel in prive uit. Daarbij is het ook mijn zorgplicht om u periodiek de spiegel voor te houden wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of als u wilt stoppen met werken als u bijvoorbeeld 62 jaar bent. Vanuit de overheid wordt het steeds lastiger gemaakt om eerder te stoppen met werken maar bij voldoende eigen vermogen kunt u iets aan doen om eerder van uw wel verdiende pensioen te gaan genieten.

Afgelopen jaren heb ik veel zien veranderen in mijn branche. Vele voordelen maar toch ook wel een nadeel en dat is in mijn ogen dat de ondernemer steeds meer een nummer wordt voor de grotere accountantskantoren. Al zeggen deze kantoren van niet maar uit het doen en laten blijkt vaak wat anders. Bij mij krijgt u alleen een nummer omdat dat softwarematig niet anders kan. Vervolgens is het een persoonlijk één op één contact waarbij u zoveel mogelijk wordt ontzorgd en aan u in begrijpelijke taal inzicht wordt verschaft in zowel uw zakelijke als privé financiële huishouding. U moet eens ervaren hoeveel effectiever dit is dan bij de grotere kantoren. De kracht zit hem in het bouwen van een persoonlijke vertrouwensrelatie zonder voortdurende wisselende contacten. Bij Berndsen van de Beek & Partners bleek dit heel goed te werken en aan mij de taak om dit weer in de praktijk te brengen. Want is het niet mooi dat u kunt bepalen wanneer ik met u aan welke tafel zit om zaken van welke aard dan ook te bespreken. Dit kan bij u overdag in de praktijk/kantoorruimte zijn maar ook in de avond bij u thuis aan de keukentafel eventueel samen met uw partner omdat hij/zij erg belangrijk is met betrekking tot het welzijn van uw totale huishouding. U bepaalt en ik pas mij daar op aan.

Natuurlijk kan ik zelf niet alles weten en heb ik niet alle wijsheid in pacht. Daarvoor heb ik een netwerk van specialisten die mij daarin ondersteunen indien dat nodig is. Ook aan de continuïteit is gedacht. Indien om welke reden dan ook ik voor langere tijd verhinderd mocht zijn dan is er een vervanger voor mij aangesteld, één en ander vloeit voort uit de gedrags- en beroepsregels voor accountants.

Mijn werkwijze is heel simpel. Ik ga pragmatisch te werk, persoonlijk contact staat voorop, dienstbaar zijn en ontzorgen zit in mijn genen, vooraf duidelijkheid over de prijs, zonder elke keer uurtje factuurtje en een actieve werkhouding. Want is het niet vervelend als u ergens mee zit, u legt het bij een ander neer en dat u dan geen reactie krijgt of u weet niet of er iets mee wordt gedaan. Ik vind dat wel erg vervelend en daarom wil ik niet dat mijn cliënten dit zo ervaren.

Heeft u interesse in een vrijblijvend persoonlijk gesprek neemt u dan contact met mij op. Dit kan telefonisch op 062-1265380 of via de mail gert@vannorden-accountancy.nl. Het kost u hooguit een bakje koffie en anderhalf uur van uw kostbare tijd voor een nadere kennismaking zodat wij kunnen bezien of wij iets voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst.